Restauranger

FAQ/
Restauranger

Varför är det här bra för min restaurang?
Branschen är under extremt hård press efter Corona-utbrottet. Många av våra branschkollegor tvingas stänga sina verksamheter och säga upp personal. Vår ambition är att Food4Heroes ska bli en plattform som kan bistå till att hålla restaurangnäringen igång, samtidigt som vi hjälper våra hjältar inom vården samt människor i behov av stöd.

Hur funkar det?
Vi får in ekonomiska bidrag från företag och privatpersoner som ska täcka våra grundkostnader för att leverera ut mat till vårdpersonal och behövande. Vi baserar allt på ett självkostnadspris om 100 kr/portion med höjd för personalomkostnader. Varje peng som kommer in går direkt till mat ut. Skulle det bli någon form av överskott går även det till nya portioner eller direkta bidrag till hjälpverksamheter.

Hur ansluter jag vår restaurang till Food4Heroes?
Allt eftersom våra intäkter ökar och när fler hjälporganisationer eller vårdinstanser hör av sig kommer det finnas utrymme för många restauranger att ansluta sig till initiativet.

Men, vår högsta önskan är givetvis att det ska skapas fler lokala initiativ där du som krögare kan stötta din lokala vårdinstans eller hjälporganisation och nyttja dina företagskontakter för att kunna sponsra maten.

Vilka krav finns på min restaurang för att få vara med?
Det viktigaste för oss är att maten vi levererar ut till alla hjältar och behövande i samhället är vällagad och gjord på bra råvaror. Alla restauranger ska även vara utan avvikelser som kräver extra kontroll under de senaste 24 månaderna hos Miljö & Hälsa.

Kan jag själv leverera mat till vården eller hjälporganisationer?
Självklart! All hjälp välkomnas säkerligen från alla våra hjältar och behövande. Det vi försöker göra med Food4Heroes är att samordna alla leveranser och aktiviteter så att det inte blir svårhanterligt för mottagarna. Dessutom ser vi till att hålla ihop ekonomin genom att få sponsorer att betala för maten, så att ni inte behöver ge bort maten utan istället kan få betalt och därmed också behålla er personal.

Men, i dagsläget är vi en liten organisation som bara kan fylla en liten kvot av ett stort behov. Vi hoppas med detta initiativ inspirera er till att starta igång liknande upplägg i närheten av er lokala vårdinstans eller hjälporganisation.